Εφαρμογή Διαχείρισης Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού

Εφαρμογή Διαχείρισης Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού

Η εφαρμογή αυτή εγκαθίσταται τοπικά στους υπολογιστές του ιδρύματος και διαχειρίζεται τα στοιχεία του κάθε μαθητή, διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθημάτων του κάθε τμήματος, όπως επίσης δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται καθημερινά ενημερώσεις στους γονείς των παιδιών σχετικά με τα γεύματα τους και σημαντικές πληροφορίες.

Στην εφαρμογή συμπεριλαμβάνεται:

  • Καρτέλα μαθητή – όλες οι σημαντικές πληροφορίες του παιδιού με μια ματιά

  • Πρόγραμμα διδασκαλίας και δραστηριοτήτων

  • Ενημέρωση γευμάτων για κάθε μαθητή

  • Παρουσιολόγιο μαθητών

  • Διδακτέα ύλη

  • Εμφάνιση τμημάτων