Το Χαμόγελο

Το Χαμόγελο

Η εφαρμογή αυτή εγκαθίσταται τοπικά στους υπολογιστές του ιδρύματος και διαχειρίζεται τα στοιχεία του κάθε μαθητή, διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθημάτων του κάθε τμήματος, όπως επίσης δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλονται καθημερινά ενημερώσεις στους γονείς των παιδιών σχετικά με τα γεύματα τους και σημαντικές πληροφορίες.

Προβολή

Σχετικά Εργα

Όλα μας τα έργα