ΚEK Διαμόρφωση

  • Τεχνολογία:
    PHP, WORDPRESS, JAVASCRIPT, CSS, HTML
  • Πελάτης:
    ΚΕΚ Διαμόρφωση
  • Project URL:

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δια Βίου Μόρφωση έχει ως στόχο τη διενέργεια πρωτοποριακών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών , εργαζομένων και ανέργων , εφαρμόζοντας πλήρως όλους τους σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης ενηλίκων και αξιοποιώντας όλα τα προσφερόμενα ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα εκπαίδευσης.

Related Entries
© Copyright - BWEB Networks