Εργαστήρι Αγωγής

  • Τεχνολογία:
    PHP, WORDPRESS, JAVASCRIPT, CSS, HTML
  • Πελάτης:
    Κανταρτζόγλου Φώτης
  • Project URL:

Το Εργαστήρι Αγωγής δραστηριοποιείται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και εξειδικεύεται σε θέματα ειδικής διαπαιδαγώγησης, μαθησιακών δυσκολιών και καθημερινής μελέτης για παιδιά με ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Related Entries
© Copyright - BWEB Networks